Za agenta posredovanja u prometu nekretnina moglo bi se kazati da je središnja osoba u djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina, jer se bez njega ta djelatnost ne može uopće obavljati. Fizička osoba koja je agent posredovanja u prometu nekretnina može istodobno biti i posrednik u smislu kako ga određuje Zakon PPN. Ono što osobu koja je agent posredovanja u prometu nekretnina kvalificira za djelatnost posredovanja jest upravo ta njena stručna osposobljenost za posredovanje u prometu nekretnina.
Stručna osposobljenost agenta za posredovanje u prometu nekretnina znači da je on položio stručni ispit za posredovanje u prometu nekretnina. Taj ispit provodi Hrvatska gospodarska komora prema posebnom programu osposobljavanja za agenta posredovanja u prometu nekretnina. Ispit se polaže pred ispitnom komisijom koju imenuje ministar nadležan za gospodarstvo, a čine ju predstavnici ministarstva nadležnog za poslove gospodarstva , Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske obrtničke komore.
Potvrdu o položenom ispitu izdaje Hrvatska gospodarska komora.