Informacije

Obveze kod iznajmljivanja nekretnina

Vlasnik nekretnine obavezan je prije iznajmljivanja: – Pribaviti energetski certifikat – Potencijalnom najmoprimcu predočiti energetski certifikat – Najmoprimcu nekretnine predati energetski certifikat ili njegovu fotokopiju – Kod oglašavanja iznajmljivanja navesti energetski razred nekretnine Obveza se...
Pročitaj više

Obveze kod prodaje nekretnine

Vlasnik nekretnine obvezan je prije prodaje nekretnine: – pribaviti energetski certifikat, – potencijalnom kupcu predočiti energetski certifikat, – kupcu nekretnine predati energetski certifikat ili njegovu fotokopiju, – kod oglašavanja prodaje navesti energetski razred nekretnine. Obveza...
Pročitaj više

Energetski razredi

Energetski certifikat svrstava zgradu u jedan od osam energetskih razreda: A+, A, B,C, D, E, F, G. Energetski razred A+ je najbolji, a razred G je energetski najlošiji. Na energetski razred zgrade,odnosno njezina posebna dijela...
Pročitaj više

Rok za plaćanje poreza na promet nekretnina

Nakon zaključenja kupoprodajnog ugovora, kupac je dužan podnesti poreznu prijavu nadležnoj poreznoj upravi u roku od 30 dana uzimajući u obzir datum s ugovora. Javni bilježnik također jedan primjerak kupoprodajnog ugovora dostavljaju poreznoj upravi. Kupac...
Pročitaj više

Kapara

Kapara je novčana svota ili neka druga zamjenjiva stvar koju u trenutku sklapanja ugovora jedna strana daje drugoj kao znak da je ugovor sklopljen i kao sigurnost da će se ugovor ispuniti. Pri ispunjenju ugovora...
Pročitaj više

Procjena nekretnine

Procjeni vrijednosti nekretnine pristupamo zbog potrebe određivanja njezine vrijednosti u sadašnjem trenutku uzimajući u razmatranje moguće utjecaje u budućem vremenu. Vrijednost nekretnine je iznos svih probitaka, odnosno prihoda koju ta nekretnina može donijeti, izraženih u...
Pročitaj više

Porez na promet nekretnina u Hrvatskoj

Republika Hrvatska ima jedinstvenu stopu poreza od 3% za sve vrste nekretnina i sve vrste transakcija. Visina poreza se određuje na osnovu cijene iz kupoprodajnog ugovora i procjene nadležne porezne uprave na cijoj se teritoriju...
Pročitaj više