Energetski certifikat svrstava zgradu u jedan od osam energetskih razreda: A+, A, B,C, D, E, F, G. Energetski razred A+ je najbolji, a razred G je energetski najlošiji. Na energetski razred zgrade,odnosno njezina posebna dijela utječe niz faktora kao što su debljina zidova, kvaliteta materijala gradnje, kvaliteta prozora itd. Sve su to faktori koje će ovlašteni certifikatori uzeti u obzir kod energetskog pregleda zgrade i izdavanja energetskog certifikata.