Kapara je novčana svota ili neka druga zamjenjiva stvar koju u trenutku sklapanja ugovora jedna strana daje drugoj kao znak da je ugovor sklopljen i kao sigurnost da će se ugovor ispuniti. Pri ispunjenju ugovora kapara se mora vratiti ili uračunati u ispunjenje obveze.
Kada je uz kaparu ugovoreno pravo da se odustane od ugovora, kapara se smatra odustatninom i svaka strana može odustati od ugovora. Odustatnina je imovinska vrijednost, u pravilu svota novca, koju se obvezuje platiti strana koja prije ispunjenja odustane od ugovora. Ako odustane strana koja je kaparu dala, gubi je, a ako odustane strana koja je kaparu primila, vraća ju u dvostrukom iznosu. U pravilu visina kapare iznosi 10% od kupoprodajne cijene ili po dogovoru između prodavatelja i kupca.