Procjeni vrijednosti nekretnine pristupamo zbog potrebe određivanja njezine vrijednosti u sadašnjem trenutku uzimajući u razmatranje moguće utjecaje u budućem vremenu. Vrijednost nekretnine je iznos svih probitaka, odnosno prihoda koju ta nekretnina može donijeti, izraženih u novcu.
Prodajna cijena nekretnine je stvarni iznos koji je za nju plaćen, a na nju ima utjecaj vještina prodavača, rok za prodaju, vanjski utjecaji i drugo. To je vrijednost postignuta između zainteresiranog i dobrovoljnog kupca i prodavatelja, a kada oboje imaju sve potrebne podatke o nekretnini.