Energetski certifikat je dokument kojim se predočuju energetska svojstva zgrade. On daje uvid u kvalitetu zgrade sa stajališta potrošnje energije odnosno svrstava zgradu u jedan od osam energetskih razreda (od A+ do G). Energetski razred A+ je najbolji, a razred G je energetski najlošiji.

Što su energetska svojstva zgrade bolja to je potrošnja energije manja.

Energetski certifikat važi 10 godina od dana njegova izdavanja, a izdaje se za zgradu, odnosno njezin poseban dio za koji je potrebno koristiti energiju za održavanje unutarnje projektne temperature u skladu sa njezinom namjenom, osim za zgradu koja ima rok uporabe 2 godine i manje, za zgradu ukupne korisne površine manje od 50m2, te industrijske zgrade, radionice i nestambene poljoprivredne zgrade s malim energetskim potrebama.

Sadržaj i izgled energetskog certifikata propisan je pravilnikom.